To BIM or not to BIM

El sector de la construcció està evolucionant cap a un model on no només el productes, sinó que també els processos de treball s’industrialitzen. Amb l’aplicació dels estàndars BIM (Building Information Modelling) es procura una coordinació molt més alta entre els agents partíceps del projecte i obra, així com entre els documents que s’elaboren....

Rascant metres, amb seny

fachada cerramiento ligera
Un dels temes que més preocupen als promotors d’habitatges és el rendiment de l’edifici. És a dir, quants metres quadrats poden vendre en relació al que els hi costa. Com bé sabem, a banda de les possibilitats normatives que ofereix un edifici en una parcel·la concreta, ens trobem que els elements que configuren l’edifici...

Climatització/Calefacció i ACS en habitatge nou

Certament entre els projectistes, promotors i clients hi ha bastanta confusió al respecte de quins sistemes d’instal·lacions emprar, especialment quan es parla de confort térmic i aigua calenta sanitària. Parlarem de solucions actuals en quant a sistemes, sense entrar en debat si són instal·lacions individuals o comunitàries. En els darrers anys, empentats per la obligatorietat...