Climatització/Calefacció i ACS en habitatge nou

Certament entre els projectistes, promotors i clients hi ha bastanta confusió al respecte de quins sistemes d’instal·lacions emprar, especialment quan es parla de confort térmic i aigua calenta sanitària. Parlarem de solucions actuals en quant a sistemes, sense entrar en debat si són instal·lacions individuals o comunitàries.

En els darrers anys, empentats per la obligatorietat de la norma i el desig de tenir instal·lacions més eficients, s’ha imposat l’ús de plaques solars per a producció d’ACS. Una energia totalment renovable -la de les plaques solars- que, combinada amb les calderes de gas ofereix un nivell d’eficiència molt alt pel qué fa a la producció d’aigua calenta, sempre i quan es realitzés un manteniment adequat de la instal·lació. Diem “sempre i quan” perqué aquest ha estat un dels grans arguments dels detractors d’aquest sistema: Sovint comunitats de veïns no han realitzat un manteniment adequat de la instal·lació, repercutint en una pérdua d’eficiència. A més, hem de comptar que estem parlant exclusivament de producció d’aigua calenta, el que ens serveix per aigua de consum o calefacció, res més. Si volem climatització freda hem de recòrrer al famós aire acondicionat, amb una bomba de calor externa, quelcom que suposa un suplement en la instal·lació i amb una eficiència energética molt baixa. Per últim, hi ha el tema del gas, necessari per complementar les plaques solars: És un servei més a pagar sobre el qual, tot i la restrictiva normativa que dissuadeix qualsevol argument catastrofista respecte temes de seguretat, pesa certa mala imatge o, si més no, sensació de desfassat. És el gas a més una energia fóssil, amb el que això comporta pel què fa a emissions, tot i que combinat amb les plaques solars i considerant les noves calderes (molt més eficients), es pot parlar d’un dúo molt eficient. 

Donat considerem com a punt de partida la capacitat de producció d’aigua calenta per consum i calefacció per aigua, parlarem únicament de la alternativa que compleix com a mínim aquests 2 requisits i és la opció més plantejada actualment: la aerotérmia. Es tracta d’un sistema que, com bé diu la paraula, extreu l’energia de l’aire. Per no entrar en aspectes técnics, resumirem que es tracta d’un sistema que, mitjançant una bomba de calor, converteix l’energia extreta de l’aire en energia aplicada a aigua. És a dir, no seria un sistema “aire-aire” mitjançant bomba de calor propi dels sistemes d’aire acondicionat sinó un sistema “aire-aigua”, també amb una bomba de calor -diferent-, però molt més eficient en tot el seu conjunt. Això permet aconseguir aigua tant freda com calenta per a la climatització/calefacció i la producció d’aigua calenta sanitària. Què vol dir això? Doncs que ens trobem davant d’un sistema molt més versàtil que permet totes les opcions imaginables: fan-coil interior amb aire fred o calent, radiadors i terres radiants freds i calents, aigua calenta sanitària…És millor llavors?

No té perqué, però ho posarem en context: La regió Mediterrànea ofereix un clima que és relativament fred a l’hivern, i calorós a l’estiu. Ens trobem amb que es valora tant la capacitat d’escalfar una estança com de refredarla, i de vegades fins i tot més aquesta segona. Per tant, instal·lar plaques solars i caldera de gas, per acabar afegint aire acondicionat sembla una opció poc pensada, si el que estem parlant és d’habitatge nou. És veritat que, donat la normativa actual, hi ha Ajuntaments que són reticents a admetre aquesta tecnologia com a substitutiva de les plaques solars i el gas, donat que per poder equiparar l’aerotérmia amb el sistema de plaques solars+gas cal tota una justificació de càlculs i selecció adequada dels productes de la instal·lació, quelcom per al que alguns ajuntaments no es poden permetre disposar d’un técnic especialitzat a l’ús que validi tota aquesta informació.

Llavors, per a noves vivendes o blocs d’ús residencial nous recomanem l’aerotérmia? Com tot, s’ha d’analitzar cas per cas i esbrinar la seva conveniéncia, però el nostre parer és sens dubte és una de les primeres opcions a considerar en el nostre clima. No existeix a dia d’avui sistema que respongui perfectament a tots els aspectes plantejats, i hi haurà qui pugui esgrimir que és més car, que no és 100% renovable…No ho negarem, però a banda dels arguments comercials que poguem sentir a favor i en contra, hem de pensar que és un sistema que es mostra molt eficient i que és molt versàtil per qualsevol de les opcions amb les que plantegem una vivenda en el present o futur, sense haver d’afegir una bomba de calor per producció d’aire fred a posteriori i malbaratant tots els suposats beneficis d’haver col·locat plaques solars. Això sí, si optem per la aerotérmia recomanem que s’intal·lin terres radiants o radiadors de baixa temperatura, donat l’eficiència del sistema millora considerablement amb temperatures d’aigua controlades.

Leave a Reply