To BIM or not to BIM

El sector de la construcció està evolucionant cap a un model on no només el productes, sinó que també els processos de treball s’industrialitzen. Amb l’aplicació dels estàndars BIM (Building Information Modelling) es procura una coordinació molt més alta entre els agents partíceps del projecte i obra, així com entre els documents que s’elaboren. Això requereix un esforç de recursos i medis, especialment en les etapes d’implantació del BIM als negocis, que en molts casos resulta en avantatges. Entre d’altres: Millor coordinació espacial dels elements que conformen l’arquitectura (especialment amb instal·lacions), millora de la correlació del projecte d’arquitectura amb el pressupost -evitant despeses no previstes- i major control del producte per part del client.

En l’actualitat, i en especial al nostre país, el procés de implantació està sent més lent que en altres països, tot i que l’aposta és ferma. En tractar-se d’una manera de treballar que requereix una etapa de formació i implantació forts, on qui l’ha assumit ho ha fet ho ha fet de forma gradual amb un grau de perfeccionament que depén de molts factors i amb una expectativa de que és un estandar en procés d’implantació al mercat de llarg temps, podem dir que el grau d’adopció varia enormement entre negocis. Entre d’altres, perqué les necessitats i possibilitats de cada encàrreg varien enormement, i no a tots els projectes es considera sensat l’aplicació  d’aquest estàndar (una rehabilitació d’una masia petita, de geometria irregular i amb un factor de repetició dels elements quasi nul pot comportar més problemes que beneficis a l’hora d’aplicar el BIM. Per contra,  un bloc de vivendes de cert volum on molts elements es repeteixen, i fins i tot pisos sencers, és un context ideal per a l’aplicació del BIM, i més encara si el client és qui explota l’edifici, de manera que pot tenir un control ferri sobre el manteniment de l’edifici).

Per tant, BIM o no BIM? Doncs dependrà del cas. El primer és esbrinar les necessitats del client i veure si l’adopció d’aquest estàndar suposa un benefici o no, i parlar-ho obertament. Al nostre despatx hem treballat més d’un projecte en BIM i estem francament entusiasmats amb les possibilitats que ofereix aquesta nova metodologia. Dit això, no vendrem aquest valor afegit a algú que vol fer-se un jardinet, perqué el retorn que n’obtindrà de l’aplicació del BIM en comparació amb la feina que suposa podem dir que, a dia d’avui, no li compensarà

Leave a Reply