Habitatge unifamiliar a Sta. Coloma de Farners

Aquest és un habitatge aïllat ubicat en un entorn urbà de carácter residencial, en una parcel·la en cantonada que, per les seves característiques, preval donar adequada resposta  als paràmetres urbanístics i resulta en una construcció que contrasta amb el seu entorn immediat.

Per altra banda, el programa requeria una casa amb habitació principal, sala d’estar, i cuina en planta baixa, aquests 2 últims connectats amb el jardí. A la planta superior, hi ha més dormitoris i la sala d’estudi.
Per tal de relacionar ambdós nivells es planteja una escala com a eix vertebrador dels espais, a la vegada que un doble espai, presidit per una biblioteca en tota la seva alçada, uneix sala d’estar i l’estudi.

Aquests 2 fets -els paràmetres urbanístics i el programa- obliguen a pensar en un edifici que es planteja de dins cap en fora, del qual en resulta una arquitectura compacta, volumétrica i contundent

ESTAT

Obra finalitzada

SITUACIÓ

Santa Coloma de Farners

AUTOR

Obra propia

CLIENT

Particular

FOTOGRAFIES

Didac Guxens