32 habitatges dotacionals a Badia del Vallés

Els principals condicionants del projecte que es consideren son la dificultat de proveïr un correcte assolellament a tots els pisos, donada la seva proximitat a blocs molt alts, i el propi entorn, característic de la trama tipológica de polígon segons es va implantar al territori. Dues de les principals carencies de l’arquitectura i urbanisme del polígon eren la monotonia del paisatge i la falta de diversitat d’usos, que resultava en una imatge i experiència poc amable per a l’individu.

Com aconseguir un millor assolellament?

L’edifici se situa en planta a l’extrem nord-est de la parcel·la, a la vegada que aprofita l’alçada màxima establerta a la Modificació Puntual del PGM (28 mts), plantejant l’edifici des de dalt cap abaix. Això permet de partida situar les vivendes més baixes en cotes més altes. Segons la MPdPGM, aquesta és la millor ubicació i disposició dels habitatges per tal d’aconseguir el màxim assolellament dins la parcel·la, repercutint a la vegada mínimament sobre l’edifici caserna de la Guardia Civil, ja que una part important de l’ombra que aquest rep prové ja actualment dels blocs existents.

Com millorar l’experiència dels veïns, siguin del propi bloc o del Barri?

La implantació i agregació de les vivendes proposa alliberar la planta baixa, de manera que es recuperen valors positius de l’ideari d’aquesta mena de desenvolupament urbanístic:

-Mínima interferència en els trajectes peatonals, propiciant connexió real entre les voreres de carrer i els espais lliure entre blocs.
-Generació d’un espai intermedi entre l’edifici i la ciutat.
-Es proposa també tractar l’espai entre blocs com un parc real, no només en clau urbanística, aportant tot un seguit d’usos diversos que generin un reclam al barri, disminuint i reubicant l’aparcament existent, que en l’actualitat ocupa la totalitat d’àmbit

ESTAT

Concurs obra nova / Projecte finalista

SITUACIÓ

Badia del Vallés

AUTOR

Obra propia

CLIENT

INCASOL

INFOGRAFIA I IMATGES

Victor Pastor