76 Habitatges a Hospitalet de Llobregat

Proposta guanyadora de concurs restringit, l’edifici explota les possibilitats dimensionals de la parcel·la mitjançat la inclosió d’un espai semi-exterior on s’inclouen elements com passadissos de planta o ascensors que no sumen edificabilitat. Aquest espai propicia una millor experència d’ús als inquilins amb més llum i ventilació creuada per als habitatges, millorant així la seva eficiència energética. A més, promociona la relació social dels veïns en un entorn comunitari que inclou vegetació, difuminant així els límits sensorials entre el propi espai i el pati d’illa o el carrer, als quals està connectat per 2 accessos.

Els pisos també exploren aquestes relacions entre espais de diferent concepció, en aquest cas interior i exterior, mitjançant la invasió de la sala d’estar per part dels balcons, donant a més als balcons unes proporcions que conviden a fer-hi vida.

Actualment el projecte es troba en fase de licitació d’obra.

ESTAT

En licitació d’obra

SITUACIÓ

Hospitalet de Llobregat

AUTOR

Obra propia

CLIENT

CEVASA Proyectos inmobiliarios

INFOGRAFIA

Victor Pastor