Restauració mediambiental del Riu Llobregat

Al que ha estat la font d’abastament d’aigua més important per a la metròpoli de Barcelona, fins fa pocs anys s’hi abocaven tota mena de deixalles, formant part dels espais perifèrics de la ciutat que constituïen la porta del darrera de la ciutat. L’objectiu de l’actuació ha estat restaurar el valor ecològic del riu en un context agressiu, i ho fa no només recuperant la flora i fauna, sinó convidant al ciutadà a disfrutar-lo com un espai de lleure i esport. Mitjançant la presència de l’home se li dona valor al lloc com a espai natural i el protegeix d’activitats no desitjades. Pagesia, medi natural, i ciutat es combinen en un lloc que forma part ara dels grans actius paisatgístics de la Metròpoli.

ESTAT

Obra finalitzada

SITUACIÓ

Riu Llobregat (Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat)

AUTOR

Batlle i Roig

CLIENT

Àrea Metropolitana de Barcelona

FOTOGRAFIES

Didac Guxens