Front Marítim de Rio de Janeiro

El projecte d’Orla Conde i Plaça Mauà forma part del procés de transformació i requalificació urbana de la regió del port i centre històric de Rio de Janeiro, una zona industrial degradada i abandonada als ultims 50 anys.

A partir de la operació Porto Maravilha s’aconsegueix enderrocar el viaducte elevat preexistent, alliberant i retornant a la ciutat paisatges i racons oblidats, així com s’habilita una àrea de 30 Ha. d’espai públic al llarg del front marítim, a la Bahia de Guanabara. Enfocant-se en els ciutadans, la Orla Conde estableix un canvi de paradigma, deixant enrere el favoritisme cap al cotxe i prioritzant el peató.

El projecte possibilita la convivencia pacífica i ordenada dels diferents medis de transport, crea àrees d’estar i oci, i obre i potencia les vistes a la bahía i als edificis històrics.

Establint la integració entre la ciutat construida i la bahia, es procura que el nou espai urbà doni suport a les futures activitats i nous usos que apareixeran al centre revitalitzat i a la regió del port.

ESTAT

Obra finalitzada

 SITUACIÓ

Rio de Janeiro, Brasil

AUTOR

B+ABR Backheuser e Riera arquitetura

CLIENT

PortoNovo / Prefeitura Rio de Janeiro

FOTOGRAFIES

André Sanches

Francis Figueiredo

Miguel Sa