41 Habitatges VPO a Cornellà de Llobregat

Una orografia accidentada del terreny preexistent propicia la generació d’un espai d’ús públic sota les vivendes i sobre l’aparcament, connectat amb la resta del Parc de Can Mercader i donant-li continuïtat fins a l’Avinguda dels Alps.

L’edifici, format per 2 volums allargats i lleugerament dislocats entre sí, conté 41 habitatges de protecció oficial que procuren, en el seu interior, proporcionalitat d’estances, optimització d’espais i qualitat d’ús. Tant a l’exterior com a l’interior la premisa és evitar l’associacionisme entre vivenda de protecció oficial i acabats de 2a categoria mitjançant un estudi detallat dels recursos, productes i solucions arquitectòniques. Com a resultat s’ha obtingut un edifici amb façana ventilada, carpinteries d’alumini, i acabats interiors de qualitat, trobant-se actualment en construcció

ESTAT

En construcció

SITUACIÓ

Cornellà de Llobregat

AUTOR

Obra propia

CLIENT

CEVASA Proyectos inmobiliarios

INFOGRAFIA

Victor Pastor / Didac Guxens